Thành lập phường Nhà Mát thuộc thị xã Bạc Liêu

Chính phủ ban hành Nghị định 166/2003/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập Thành lập phường Nhà Mát thuộc thị xã Bạc Liêu.

Cụ thể, việc thành lập phường Nhà Mát trên cơ sở 2.439 ha diện tích tự nhiên và 9.237 nhân khẩu của xã Hiệp Thành.

Theo Nghị định 166/2003, địa giới hành chính phường Nhà Mát được quy định như sau:

  • Đông giáp xã Hiệp Thành;

  • Tây giáp huyện Vĩnh Lợi;

  • Nam giáp biển Đông;

  • Bắc giáp phường 2.

Sau khi thành lập phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành còn lại 2.512,35 ha diện tích tự nhiên và 5.504 nhân khẩu.

Nghị định 166/2003/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/01/2004.

Gởi câu hỏi

140

Văn bản liên quan