Thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi với 3.420,23ha diện tích

Ngày 06/04/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2007/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn châu hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, Nghị định 57/2007/NĐ-CP

Thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi với 3.420,23ha diện tích (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 57/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã Châu Thới để thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu như sau:

  • Thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi trên cơ sở toàn bộ 3.155 ha diện tích tự nhiên và 11.311 nhân khẩu của xã Châu Hưng và điều chỉnh 265,23 ha diện tích tự nhiên và 1.438 nhân khẩu của xã Châu Thới.

  • Thị trấn Châu Hưng có 3.420,23 ha diện tích tự nhiên và  12.749 nhân khẩu.

  • Địa giới hành chính thị trấn Châu Hưng: Đông giáp xã Hưng Hội và xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Tây giáp xã Châu Thới và xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi; Nam giáp phường 7, thị xã Bạc Liêu và xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; Bắc giáp xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi.

Do đó, sau khi điều chỉnh, địa giới hành chính uyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu như sau:

  • Xã Châu Thới còn lại 4.273,77 ha diện tích tự nhiên và 14.493 nhân khẩu.

  • Huyện Vĩnh Lợi có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Hưng A, Châu Thới, Long Thạnh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng A và thị trấn Châu Hưng.

Chi tiết xem tại Nghị định 57/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/05/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan