Thành lập xã Định Thành A thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Chính phủ ban hành Nghị định 166/2003/NĐ-CP vào ngày 24/12/2003 quy định về việc thành lập một số xã, phường thuộc các huyện của tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, thành lập xã Định Thành A thuộc huyện Đông Hải trên cơ sở 2.986,50 ha diện tích tự nhiên và 9.410 nhân khẩu của xã Định Thành.

Địa giới hành chính xã Định Thành A được quy định như sau:

  • Đông giáp xã Định Thành;

  • Tây, Nam, Bắc giáp tỉnh Cà Mau.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Định Thành A, xã Định Thành còn lại 3.010,20 ha diện tích tự nhiên và 9.510 nhân khẩu.

Xem thêm Nghị định 166/2003/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/01/2004.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

403

Văn bản liên quan