Thành lập xã Giang Sơn Đông với diện tích 2.490,20 ha và 7.381 nhân khẩu

Ngày 02/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2007/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Thành lập xã Giang Sơn Đông, Nghị định 52/2007/NĐ-CP

Thành lập xã Giang Sơn Đông với diện tích 2.490,20 ha và 7.381 nhân khẩu (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 52/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xãGiang Sơn Đông thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An như sau:

  • Thành lập xã Giang Sơn Đông thuộc huyện Đô Lương trên cơ sở điều chỉnh 2.490,20 ha diện tích tự nhiên và 7.381 nhân khẩu của xã Giang Sơn.

  • Xã Giang Sơn Đông có 2.490,20 ha diện tích tự nhiên và 7.381 nhân khẩu.

  • Địa giới hành chính xã Giang Sơn Đông: Đông giáp xã Tây Thành và xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành; Tây giáp xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương; Nam giáp xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương; Bắc giáp xã Kỳ Tân và thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ.

Đồng thời, thành lập xã Giang Sơn Tây thuộc huyện Đô Lương trên cơ sở 1.724,71 ha diện tích tự nhiên và 4.079 nhân khẩu còn lại của xã Giang Sơn.

  • Xã Giang Sơn Tây có 1.724,71 ha diện tích tự nhiên và 4.079 nhân khẩu.

  • Địa giới hành chính xã Giang Sơn Tây: Bắc và Đông giáp xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương; Tây giáp xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, xã Nghĩa Hành, xã Kỳ Sơn và thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ; Nam giáp xã Hồng Sơn, xã Bồi Sơn và xã Lam Sơn, huyện Đô Lương.

Sau khi điều chỉnh, địa giới hành chính thì Huyện Đô Lương có 33 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn, Bài Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn, Bồi Sơn, Tràng Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hoà Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Mỹ Sơn, Nhân Sơn, Minh Sơn, Xuân Sơn, Lạc Sơn, Trung Sơn, Thuân Sơn, Đà Sơn và thị trấn Đô Lương.

Chi tiết xem tại Nghị định 52/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 27/4/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan