Thành lập xã Phong Thạnh A thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Nghị định 166/2003/NĐ-CP do Chính phủ quy định về việc thành lập một số xã, phường thuộc các huyện của tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể là thành lập xã Phong Thạnh A thuộc huyện Giá Rai trên cơ sở 3.800 ha diện tích tự nhiên và 9.271 nhân khẩu của xã Phong Thạnh.

Theo Nghị định 166, địa giới hành chính xã Phong Thạnh A được quy định như sau:

  • Đông giáp xã Phong Tân;

  • Tây giáp các xã Phong Thạnh Tây, Tân Phong;

  • Nam giáp các thị trấn Giá Rai, Hộ Phòng;

  • Bắc giáp xã Phong Thạnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Phong Thạnh A, xã Phong Thạnh còn lại 4.124 ha diện tích tự nhiên và 10.061 nhân khẩu.

Xem thêm Nghị định 166/2003/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/01/2004.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

188

Văn bản liên quan