Thành lập xã Vĩnh Lộc A thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Nghị định 166/2003/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 24/12/2003 quy định về việc thành lập một số xã, phường thuộc các huyện của tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, thành lập xã Vĩnh Lộc A thuộc huyện Hồng Dân trên cơ sở 4.237,10 ha diện tích tự nhiên và 9.314 nhân khẩu của xã Vĩnh Lộc.

Theo đó, dịa giới hành chính xã Vĩnh Lộc A được quy định như sau:

  • Đông giáp xã Vĩnh Lộc;

  • Tây giáp tỉnh Kiên Giang;

  • Nam giáp xã Ninh Thạnh Lợi;

  • Bắc giáp tỉnh Kiên Giang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc còn lại 4.651,26 ha diện tích tự nhiên và 7.486 nhân khẩu.

Nghị định 166/2003/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/01/2004.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

287

Văn bản liên quan