Thành phần Hội đồng giám sát xổ số bao gồm những ai?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 76/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Theo đó, Điều 3 Thông tư 76/2013/TT-BTC  quy định thành phần Hội đồng giám sát xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm chủ sở hữu bao gồm:

thanh phan hoi dong giam sat xo so, thong tu 76/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

  • Phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Sở Tài chính;

  • Thư ký Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết;

  • Các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số: là đại diện của các cơ quan: Công an, Thanh tra nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mời đại diện Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Hội đồng giám sát xổ số với vai trò là ủy viên Hội đồng giám sát xổ số.

Hội đồng giám sát xổ số do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Sở Tài chính. Tùy vào quy mô hoạt động kinh doanh xổ số và điều kiện thực tế tại từng tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng các ủy viên Hội đồng giám sát xổ số trên tinh thần tinh gọn bộ máy và hiệu quả công việc.

Lưu ý, các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi.

Khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng giám sát xổ số, Sở Tài chính có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thay đổi nhân sự của Hội đồng giám sát xổ số. Các trường hợp thay đổi nhân sự bao gồm:

  • Chuyển công tác khác;

  • Vi phạm kỷ luật tại cơ quan công tác;

  • Vi phạm kỷ luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số;

  • Thôi việc, nghỉ việc theo chế độ quy định;

  • Các trường hợp khác khi cần thiết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 76/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

131

Văn bản liên quan