Thanh tra viên NH là công chức thuộc Thanh tra, giám sát ngành NH

Nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định 26/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

Theo đó, Nghị định 26/2014/NĐ-CP quy định Thanh tra viên ngân hàng là công chức thuộc Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng và các nhiệm vụ khác của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

thanh tra vien ngan hang, nghi dinh 26/2014/NĐ-CP

Bên cạnh đó, Nghị định 26 còn đưa ra một số lưu ý về chế độ, tiêu chuẩn đối với Thanh tra viên ngân hàng, cụ thể:

  • Chế độ: Thanh tra viên ngân hàng được hưởng chế độ, chính sách đãi ngộ, được đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động thanh tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

  • Tiêu chuẩn: Ngoài những tiêu chuẩn chung của thanh tra viên quy định tại Luật Thanh tra và văn bản pháp luật liên quan, thanh tra viên ngân hàng phải có kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước và các tiêu chuẩn khác theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 26/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/6/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

54

Văn bản liên quan