Thay đổi điều kiện về giảng viên, huấn luyện viên đào tạo thuyền viên

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo quy định tại Nghị định 147, giảng viên, huấn luyện viên đào tạo thuyền viên hàng hải phải đáp ứng được 03 điều kiện sau đây:

  • Giảng viên dạy lý thuyết phải tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với môn học hoặc chuyên ngành được phân công giảng dạy.

  • Giảng viên và huấn luyện viên dạy thực hành phải có Giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính hoặc chứng chỉ tương đương do Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) hoặc đơn vị được IMO công nhận cấp theo quy định của Công ước STCW; đã đảm nhiệm chức danh trên tàu biển với mức trách nhiệm sỹ quan quản lý theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo, huấn luyện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

  • Ngoài các điều kiện trên, các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải còn phải tuân theo các quy định có liên quan của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

Xem thêm Nghị định 147/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/10/2018, sửa đổi, bổ sung Nghị định 29/2017/NĐ-CP.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

263

Văn bản liên quan