Thay đổi định hướng phát triển không gian vùng huyện năm 2019

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Theo đó, định hướng phát triển không gian vùng liên huyện, vùng huyện là một trong các yêu cầu đối với nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện. Cụ thể, Nghị định 72/2019/NĐ-CP đã đưa ra định hướng mới so với định hướng được quy định tại Nghị định 44/2015/NĐ-CP, cụ thể:

dinh huong phat trien khong gian vung lien huyen cua do an quy hoach 2019, Nghi dinh 72/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

- Đề xuất, lựa chọn mô hình phát triển không gian vùng;

- Xác định các phân vùng để kiểm soát quản lý phát triển;

- Phân bố và xác định quy mô các không gian phát triển: Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ, bảo tồn; xác định quy mô, tính chất các khu chức năng;

- Xác định mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống đô thị và khu vực nông thôn phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội; phân cấp, phân loại đô thị theo không gian lãnh thổ và quản lý hành chính; xác định quy mô dân số, đất xây dựng đô thị;

- Phân bố và xác định quy mô các hệ thống công trình hạ tầng xã hội gồm: Trung tâm giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, thể dục, thể thao có quy mô lớn, mang ý nghĩa vùng; trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng; khu du lịch, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng và các di tích văn hóa - lịch sử có giá trị;

- Phân bố và xác định quy mô các khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trong vùng.

Ben cạnh đó, Nghị định 72 cũng đã sửa đổi định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng liên huyện, vùng huyện như sau: Việc xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật mang tính chất vùng liên huyện, vùng huyện, gồm: Chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, hệ thống điện, cung cấp năng lượng, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động.

Thời gian lập đồ án quy hoạch đối với vùng liên huyện, vùng huyện không quá 12 tháng

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 72/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/08/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan