Thay đổi giá mua bán điện của dự án điện mặt trời mái nhà

Ngày 11/3/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Theo đó, Thông tư 05/2019/TT-BCT đã sửa đổi, bổ sung quy định về giá mua bán điện của dự án điện mặt trời mái nhà, cụ thể quy định mới như sau:

  • Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD);

  • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện theo quy định trên được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Bên cạnh đó, Thông tư 05/2019/TT-BCT cũng bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Thông tư 05/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

291

Văn bản liên quan