Thay đổi hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Thông tư 14/2018/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Văn bản có hiệu lực từ ngày 16/8/2018.

Theo quy định mới, hồ sơ đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện được Thông tư 14 sửa đổi, bổ sung như sau:

Cơ sở công nghiệp nông thôn gửi 02 bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử) tới Hội đồng bình chọn (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) khi thực hiện đăng ký tham gia bình chọn. Hồ sơ được sử dụng liên thông cho các cấp bình chọn. Hồ sơ gồm:

  • Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông thôn kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;

  • Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn kèm theo tối thiểu 03 ảnh màu, cỡ 10 x 15 cm của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau;

  • Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

Xem thêm quy định mới về địa điểm và thời gian tổ chức bình chọn sản phẩm tại Thông tư 14/2018/TT-BCT.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan