Thay đổi hồ sơ đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo quy định mới, hồ sơ đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm các giấy tờ sau:

  • Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định;

  • Sơ yếu lý lịch của người đăng ký kiểm tra có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú;

  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học;

  • Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về quá trình thực tế hoạt động chuyên môn liên quan đến chuyên ngành giám định từ 05 năm liên tục trở lên hoặc từ 15 năm liên tục trở lên (đối với đối tượng yêu cầu miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định);

  • Giấy xác nhận tình trạng sức khỏe;

  • 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm;

  • Văn bản yêu cầu được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan