Thay đổi hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"

Nghị định 11/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành sửa đổi, bổ sung các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quy định mới, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”;

  • Các tài liệu, băng, đĩa hình, ảnh mô tả, chứng minh tri thức, kỹ năng đang nắm giữ;

  • Giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng, bằng khen liên quan tới đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể: Nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).

Xem quy định về nộp và tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng tại Nghị định 11/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

709

Văn bản liên quan