Thay đổi kích thước thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên THA

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 18/2018/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2017/TT-BTP về quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.

Theo đó, điều chỉnh kích thước thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án như sau:

Đối với thẻ Chấp hành viên:

  • Chiều dài 86 mm;
  • Chiều rộng 54 mm;
  • Được sản xuất bằng chất liệu nhựa

(Khác với quy định cũ: Chiều dài 95 mm, chiều rộng 62 mm; được sản xuất bằng chất liệu giấy).

Đối với  thẻ Thẩm tra viên:

  • Chiều dài 86 mm;
  • Chiều rộng 54 mm;
  • Được sản xuất bằng chất liệu nhựa.

(Khác với quy định cũ: Chiều dài là 95 mm, chiều rộng 62 mm, được sản xuất bằng chất liệu giấy).

Xem chi tiết tại Thông tư 18/2018/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2019.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

268

Văn bản liên quan