Thay đổi mức hỗ trợ nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

Bộ Tài chính mới đây đã ký ban hành Thông tư 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Theo đó, mức chi hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em được Thông tư 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Chi hỗ trợ mua nguyên vật liệu cho hoạt động thực hành dinh dưỡng, kỹ thuật chế biến thức ăn cho bà mẹ đang mang thai, người chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng hoặc thừa cân béo phì; trẻ em khuyết tật: 10.000 đồng/người.”

  • Hỗ trợ trẻ em 6 tháng đến 60 tháng tuổi uống vitamin A tại cộng đồng:
    • Đối với xã đặc biệt khó khăn: 4.000 đồng/trẻ/liều (lần uống);
    • Đối với xã còn lại: 2.000 đồng/trẻ/liều (lần uống).

Bên cạnh đó, Thông tư 08/2019/TT-BTC cũng sửa đổi quy định về mức chi chăm sóc sức khỏe sinh sản, cụ thể:

  • Chi bồi dưỡng cho cô đỡ ở thôn, bản thuộc các xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã được đào tạo và đang trực tiếp thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộng đồng (chưa được hưởng mức phụ cấp nhân viên y tế thôn bản theo Quyết định 75/2009/QĐ-TTg): 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng (mỗi thôn, bản chỉ hỗ trợ 1 cô đỡ).

Xem các quy định mới tại Thông tư 08/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 18/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan