Thay đổi mức xử phạt đón, trả khách sai quy định 2016

Cho tôi hỏi xe buýt đón khách, thả khách không đúng trạm thì bị phạt bao nhiêu? (Anh Xuân Việt - Quận 1).

Thư Ký Luật xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

Người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người mà đón, trả hành khách không đúng nơi quy định bị xử phạt như sau:

 

Áp dụng đến 31/07/16 

Áp dụng từ 01/8/16 

 

Đón, trả khách không đúng nơi đã quy định
trên những tuyến đường đã xác định nơi đón, trả khách

1 triệu - 2 triệu đồng
Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng

1 triệu - 2 triệu đồng
Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 - 03 tháng

Đón, trả khách tại nơi cấm dừng, đỗ, nơi đường cong
che khuất tầm nhìn

1 triệu - 2 triệu đồng   
Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng

1 triệu - 2 triệu đồng

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 - 03 tháng

Đón, trả hành khách không đúng địa điểm đón, trả hành
khách được ghi trong hợp đồng
Không phạt

1 triệu - 2 triệu đồng

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 - 03 tháng

Đón, trả hành khách trên đường cao tốc Không phạt

5 triệu - 6 triệu đồng

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 - 03 tháng

Nội dung này được quy định tại Điểm đ, Điểm e, Điểm k Khoản 5, Khoản 7 Điều 23 Nghị định 46

8,995

Gởi câu hỏi