Thay đổi quy định kế toán tài khoản 348- Nhận đặt cọc, ký quỹ

Thông tư 112/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Theo quy định mới, việc thực hiện kế toán tài khoản 348- Nhận đặt cọc, ký quỹ được Thông tư 112 hướng dẫn như sau:

1. Nguyên tắc kế toán

  • Tài khoản phản ánh các khoản tiền doanh nghiệp phải nộp số tiền ký quỹ, đặt cọc theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, các trường hợp đặt cọc, ký quỹ trước khi mua hàng tạm giữ, tịch thu được phép bán theo quy định;
  • Chứng từ để hạch toán: Quyết định tịch thu; báo có của Kho bạc Nhà nước; phiếu thu; ủy nhiệm chi; chứng từ điều chỉnh.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 348 - Nhận đặt cọc, ký quỹ

  • Bên Nợ: phản ánh tiền đặt cọc, ký quỹ đã hoàn trả.
  • Bên Có: Phản ánh số tiền nhận đặt cọc, ký quỹ; số tiền đã điều chỉnh sang tiền bán hàng tịch thu.
  • Số dư bên Có: số tiền nhận đặt cọc, ký quỹ, chưa trả.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 112/2018/TT-BTC.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

320

Văn bản liên quan