Thay đổi thời gian ban hành quyết định cưỡng chế thi hành thuế

Thông tư 87/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Văn bản đã giải đáp được những vướng mắc trong hoạt động cưỡng chế thi hành thuế hiện nay.

Theo quy định mới, quyết định cưỡng chế thi hành thuế phải được ban hành tại các thời điểm sau đây:

  • Sau ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày: Số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế; hết thời hạn cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định của pháp luật.

  • Ngay sau ngày hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

  • Ngay sau ngày người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt (trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế).

Xem thêm quy định mới về xác minh thông tin tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Thông tư 87/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

385

Văn bản liên quan