Thay đổi thời gian nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ học kỳ của giáo viên

Ngày 09/6/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Theo đó, Thông tư 15 đã sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên. Cụ thể, thời gian nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác của giáo viên được quy định như sau:

  • Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của BLLĐ), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp;

  • Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  • Các ngày nghỉ khác theo quy định của BLLĐ.

Hiệu trưởng có trách nhiệm bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Xem quy định bổ sung về định mức tiết dạy tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

231

Văn bản liên quan