Thay đổi trình tự cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Cụ thể, Thông tư 30 đã sửa đổi trình tự cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, cụ thể trình tự theo quy định mới như sau:

  • Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa hoặc Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hoá trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch.

  • Trường hợp kéo dài hơn 24 giờ hoặc không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật thì cơ quan kiểm dịch phải thông báo hoặc trả lời cho chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch biết.

  • Trường hợp phát hiện lô vật thể bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định áp dụng các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật phù hợp.

  • Trường hợp lô vật thể phải chia thành nhiều lớp để kiểm tra thì sau khi kiểm tra mỗi lớp, cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật cho khối lượng vật thể đã kiểm tra.

  • Sau khi có Giấy tạm cấp kết quả, lô hàng được phép vận chuyển về kho bảo quản và chỉ được đưa ra sản xuất, kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa.

Xem thêm Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

299

Văn bản liên quan