Thẻ bảo hiểm y tế của quân nhân bị thu hồi trong trường hợp nào?

Ngày 01/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

thu hoi, tam giu the BHYT cua quan nhan, Nghi dinh 70/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, thẻ bảo hiểm y tế của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu;

b) Chuyển sang chế độ phục vụ khác không phải là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu;

c) Thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng số, trùng đối tượng;

d) Thẻ bảo hiểm y tế cấp không đúng đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu.

Đơn vị quản lý đối tượng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu này có trách nhiệm thu hồi thẻ bảo hiểm y tế trong các trường hợp nêu trên, báo cáo với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ để giảm trừ tiền đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng đó. 

Bên cạnh đó, thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng sẽ bị tạm giữ trong trường hợp người khác sử dụng đi khám bệnh, chữa bệnh. Người được giao quản lý thẻ hoặc người có thẻ bảo hiểm y tế cho người khác mượn thẻ phải chịu hình thức kỷ luật của Quân đội, Công an, Cơ yếu và phải bồi hoàn toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh (nếu có).

Xem chi tiết quy định tại Nghị định 70/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/10/2015.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

50

Văn bản liên quan