Thẻ bảo hiểm y tế của sĩ quan, hạ sĩ quan bị thu hồi trong trường hợp nào?

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 43/2016/TT-BCA đã được Bộ Công An ban hành vào ngày 25/10/2016 quy định biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND.

Theo đó Thông tư 43 quy định đơn vị quản lý trực tiếp thu hồi thẻ bảo hiểm y tế của cán bộ, chiến sĩ và lập danh sách, báo cáo thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương để chuyển về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân trong các trường hợp:

  • Thôi phục vụ trong Công an nhân dân: xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưởng chế độ hưu trí, buộc thôi học, tước danh hiệu Công an nhân dân;

  • Chuyển sang chế độ phục vụ khác không thuộc đối tượng do pháp luật quy định;

  • Thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng số, trùng đối tượng;

  • Thẻ bảo hiểm y tế cấp không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Xem chi tiết Thông tư 43/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 09/12/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan