Thí sinh thi THPT quốc gia bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả bài thi trong năm

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.

thi sinh, thi THPT quoc gia, dinh chi, huy ket qua bai thi, 08/2020/TT-BGDĐT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT quy định thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Bên cạnh đó, quy định về xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi THPT quốc gia vẫn áo dụng theo quy định hiện hành tại Điều 49 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

1. Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do CBCT quyết định tại biên bản được lập.

2. Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

  • Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách;

  • Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác;

  • Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

3. Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

  • Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

  • Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi;

  • Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

  • Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;

  • Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

CBCT trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.

Chi tiết xem tại Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 07/05/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

51

Văn bản liên quan