Thiết bị kiểm định bị hư, hết hạn mà vẫn sử dụng thì bị phạt thế nào?

Trung tâm đăng kiểm thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị, dụng cụ kiểm định đã bị hư hỏng không bảo đảm tính chính xác theo quy định, sẽ bị phạt từ 5.000.000đồng đến 7.000.000đồng và bị tước quyền sử dụng “Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới” 02 tháng (áp dụng đến hết ngày 31/7/2016)

Từ ngày, 01/8/2016, theo quy định mới, mức phạt áp dụng đối với hành vi trên sẽ là từ 8.000.000đồng đến 12.000.000đồng và bị tước quyền sử dụng “Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới” từ 01 tháng đến 03 tháng.

Nội dung chi tiết tại Điều 38 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

1,582

Gởi câu hỏi