Thời gian nghỉ thai sản của người lao động có được tính nâng lương?

Gần đây, Thư Ký Luật nhận được khá nhiều thắc mắc của Quý Khách hàng, Thành viên về việc thời gian nghỉ thai sản của người lao động có được tính nâng lương không? Thư Ký Luật xin giải đáp vấn đề này tại bài viết dưới đây.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 2012, nội dung hợp đồng lao động, chế độ nâng bậc, nâng lương là một trong những nội dung chủ yếu của hầu hết các hợp đồng lao động thông dụng.

Theo Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 102 Bộ Luật lao động 2012 về chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc lương như sau:

"Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động."

Theo đó, pháp luật không có quy định rõ ràng về các sự kiện được tính hay không được tính vào thời gian nâng lương của người lao động mà việc nâng lương phụ thuộc vào hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và nội quy của công ty.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP, chế độ nâng bậc, nâng lương sẽ thực hiện theo thỏa thuận riêng giữa người lao động và người sử dụng lao động về điều kiện, thời gian nâng lương hoặc theo quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

2. Sửa đổi Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 và Khoản 9 Điều 4 như sau:

“6. Chế độ nâng bậc, nâng lương: theo nội dung thỏa thuận của hai bên về điều kiện, thời gian, mức tiền lương sau khi nâng bậc, nâng lương hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy chế của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

...”

Như vậy, thời gian nghỉ thai sản có được xét nâng lương hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Nếu trong những văn bản này có quy định về việc thời gian nghỉ thai sản sẽ được tính vào thời gian xét nâng lương thì người lao động hoàn toàn được xem xét để tính nâng lương đối với khoảng thời gian này.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

292

Văn bản liên quan