Thời hạn giao khu vực biển để khai thác tối đa không quá 30 năm

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao khu vực biển nhất định trên các vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

thoi han giao khu vuc bien de khai thac toi da khong qua 30 nam, Nghi dinh 51/2014/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, thời hạn giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển được xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể trên cơ sở đơn đề nghị giao khu vực biển, dự án đầu tư hoặc phương án khai thác, sử dụng tài nguyên biển, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, thời hạn được phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn giao khu vực biển tối đa không quá 30 năm, có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.

Tuy nhiên, khi thời hạn giao khu vực biển đã hết, tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển vẫn có nhu cầu tiếp tục khai thác, sử dụng tài nguyên biển, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp tục thực hiện và việc sử dụng khu vực biển đã giao vẫn bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển thì quyết định giao khu vực biển được xem xét cấp mới theo quy định của Nghị định 51.

Lưu ý: Một khu vực biển chỉ được giao cho một tổ chức, cá nhân.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 51/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/7/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

29

Văn bản liên quan