Thống kê, báo cáo về cứu nạn, cứu hộ

Thông tư 08/2018/TT-BCA về hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 05/3/2018. Đáng chú ý tại văn bản này là nội dung quy định về thống kê, báo cáo về cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, theo nội dung tại Thông tư 08/2018/TT-BCA, các quy định này như sau:

* Thống kê về cứu nạn, cứu hộ, gồm:

  • Thống kê số lần kiểm tra, tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ và xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
  • Danh sách cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
  • Thống kê về phương tiện, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ;
  • Thống kê về thời gian học tập, thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ; về số vụ cứu nạn, cứu hộ, công tác cứu nạn, cứu hộ và những nội dung khác liên quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ;
  • Thống kê số lượt tham gia huấn luyện về cứu nạn, cứu hộ của cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

* Báo cáo về cứu nạn, cứu hộ, gồm:

  • Báo cáo về vụ, việc sự cố, tai nạn;
  • Báo cáo định kỳ về công tác cứu nạn, cứu hộ (06 tháng, 01 năm);
  • Báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề về công tác cứu nạn, cứu hộ.

Thống kê, báo cáo về cứu nạn, cứu hộ được thực hiện kết hợp với thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy. Thống kê, báo cáo về cứu nạn, cứu hộ định kỳ phải gửi đến cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp quản lý.

Trường hợp có những thay đổi liên quan đến việc bảo đảm an toàn về phòng ngừa sự cố, tai nạn của cơ quan, tổ chức thì cơ quan, tổ chức đó phải thông báo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp quản lý.

Xêm thêm các nội dung tại: Thông tư 08/2018/TT-BCA có hiệu lực ngày 25/4/2018. 

Gởi câu hỏi

840

Văn bản liên quan