Thống kê mức tiền phạt do lỗi vượt đèn đỏ

Các phương tiện tham gia giao thông có hành vi vượt đèn đỏ được xem là việc không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính đối với lỗi vượt đèn đỏ như sau:

 

STT

Loại phương tiện

Mức phạt
(đồng)

1

Xe ô tô

1.200.000 - 2.000.000               

2

Xe máy kéo, xe chuyên dùng

400.000 - 600.000               

3

Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy

300.000 - 400.000               

4

Xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ

60.000 - 80.000               

 

1,817

Gởi câu hỏi