Thông tin dữ liệu về y tế trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia. Dự thảo đang được xem xét và đóng góp ý kiến.

Thông tin dữ liệu về y tế, Dự thảo Nghị định

Thông tin dữ liệu về y tế trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (Ảnh minh họa)

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể thông tin dữ liệu về y tế trong cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bao gồm: Dữ liệu danh mục dùng chung trong lĩnh vực y tế; Dữ liệu thông tin về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Dữ liệu nhân lực y tế; Dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân; khám bệnh, chữa bệnh; và Mô tả định dạng dữ liệu và truyền dữ liệu trong lĩnh vực y tế. Cụ thể như sau:

1. Dữ liệu danh mục dùng chung trong lĩnh vực y tế:

 •  Dữ liệu danh mục dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, giường bệnh;

 •  Dữ liệu danh mục vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm;

 • Dữ liệu danh mục trang thiết bị y tế;

 •  Dữ liệu danh mục thuốc: tân dược, y học cổ truyền, máu và chế phẩm của máu;

 • Dữ liệu thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam;

 •  Dữ liệu kết quả phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc, dược liệu, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế;

 •  Dữ liệu giá kê khai, kê khai lại dược phẩm, dược liệu, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế;

 • Dữ liệu Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo Hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép; dữ liệu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế;

 • Dữ liệu đơn vị nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, dược liệu, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế;

 •  Dữ liệu danh mục mã bệnh, nhóm bệnh, chương bệnh;

 • Danh mục phẫu thuật, thủ thuật quốc tế;

 • Dữ liệu danh mục mã xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh và nội soi; danh mục vị trí cơ thể;

 • Danh mục nhóm theo chi phí;

 • Danh mục mã khoa;

 • Danh mục mã tai nạn thương tích;

 •  Danh mục mã gói thầu và mã nhóm thầu thuốc;

 • Dữ liệu danh mục cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

 • Dữ liệu các danh mục dùng chung khác có liên quan đến lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành.

2. Dữ liệu thông tin về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

 • Dữ liệu thông tin chung về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

 •  Dữ liệu kết quả đấu thầu thuốc, vật tư y tế;

 • Dữ liệu danh mục dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt thực hiện;

 • Dữ liệu cơ sở vật chất;

 • Dữ liệu danh mục trang thiết bị.

3. Dữ liệu nhân lực y tế.

4. Dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân; khám bệnh, chữa bệnh:

 • Dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân: y tế dự phòng, dữ liệu tiêm chủng, dữ liệu bệnh tật truyền nhiễm và dữ liệu bệnh tật không lây nhiễm, dữ liệu giám định y khoa, dữ liệu danh mục bệnh tật, dữ liệu hồ sơ giám định của người dân được thu thập dữ liệu;

 • Dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh: Dữ liệu y khoa lâm sàng của người bệnh, kết quả xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán;

 • Dữ liệu thanh toán chi phí khám bệnh; chữa bệnh BHYT.

5. Mô tả định dạng dữ liệu và truyền dữ liệu trong lĩnh vực y tế.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định  quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Ty Na

Gởi câu hỏi

42

Văn bản liên quan