Thông tin thay đổi trên đường cao tốc được quy định như thế nào?

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Điều 16 Thông tư 90/2014/TT-BGTVT quy định thông tin thay đổi trên đường cao tốc là những thông tin thay đổi theo thời gian thực, bao gồm: thời tiết, mật độ giao thông, tư vấn hành trình, thời gian hành trình dự kiến, thông tin về sự cố, tai nạn, tạm dừng khai thác và các thông tin khác liên quan đến giao thông trên đường cao tốc.

thong tin thay doi tren duong cao toc, Thong tu 90/2014/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, thông tin thay đổi được cung cấp thông qua các hình thức sau đây:

  • Biển báo hiệu trên đường cao tốc được bố trí khi có trường hợp đặc biệt. Những biển này phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo hiệu trên đường cao tốc;

  • Biển báo thông tin điện tử trên đường cao tốc phải tuân thủ các quy định hiện hành về biển báo thông tin điện tử trên đường cao tốc;

  • Các điểm cung cấp thông tin trên đường cao tốc: Trạm dừng nghỉ, trạm dịch vụ và các điểm cung cấp thông tin khác;

  • Sóng radio có tần số được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

  • Trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý đường cao tốc;

  • Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trên đường cao tốc khi thực hiện công tác bảo trì đường cao tốc, khi xử lý tai nạn hoặc các sự cố trên đường.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định thông tin cố định được cung cấp bằng hệ thống báo hiệu đường bộ trên đường cao tốc. Quy định về hệ thống báo hiệu và việc bố trí lắp đặt trên đường cao tốc phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo hiệu trên đường cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Hệ thống báo hiệu đường bộ trên đường cao tốc phải tuân thủ phương án tổ chức giao thông của tuyến đường cao tốc được phê duyệt; cung cấp cho người tham gia giao thông các thông tin về: mạng lưới đường liên quan, hành trình, hướng đi ở các nút giao và chỗ ra vào đường cao tốc, cảnh báo đề phòng tai nạn, hệ thống dịch vụ dọc tuyến.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 90/2014/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/3/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

35

Văn bản liên quan