Thông tin về sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép

Ngày 15/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 13/2018/TT-BTTTT nhằm quy định cụ thể thông tin về sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép

Theo đó, Thông tư 13 quy định sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép là thiết bị hoàn chỉnh có đặc tính kỹ thuật, mô tả hàng hóa theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật, cấu trúc thiết kế, có thể hoạt động độc lập; không áp dụng đối với linh kiện hoặc phụ kiện hoặc bộ phận của sản phẩm.

Thời hạn hiệu lực của Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng là 02 (hai) năm hoặc bằng thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng còn ít hơn 02 (hai) năm.

Bên cạnh đó, Thông tư 13 còn quy định doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp, cấp lại Giấy phép nhập khẩu theo quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin.

Xem chi tiết Thông tư 13/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

181

Văn bản liên quan