Thông tư 01: Phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng yêu cầu gì?

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ban hành kèm theo là Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất (Phụ lục I); Danh mục phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được phép nhập khẩu vào nội địa để làm nguyên liệu sản xuất (Phụ lục II).

dieu kien phe lieu nhap khau truoc khi nhap khau, thong tu 01/2013/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, trước khi nhập khẩu, phế liệu nhập khẩu phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; đã được làm sạch để loại bỏ chất thải, những loại vật liệu, vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đã được lựa chọn, phân loại riêng biệt theo mã HS, tên phế liệu, mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng phù hợp với quy định tại các Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Lưu ý, doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khi nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư 01.

Xem chi toàn văn quy định tại Thông tư 01/2013/TT-BTNMT có hiệu lực từ 01/4/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

56

Văn bản liên quan