Thông tư 03: Giải pháp truyền dữ liệu của trạm định vị vệ tinh quốc gia

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 03/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia và có hiệu lực ngày 15/07/2020.

Giải pháp truyền dữ liệu của trạm định vị vệ tinh quốc gia, Thông tư 03/2020/TT-BTNMT

Thông tư 03: Giải pháp truyền dữ liệu của trạm định vị vệ tinh quốc gia (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 12 Thông tư 03/2020/TT-BTNMT quy định về giải pháp truyền dữ liệu của trạm định vị vệ tinh quốc gia như sau:

  • Các trạm định vị vệ tinh quốc gia phải được lắp đặt đường kết nối internet ổn định để phục vụ cho việc truyền tải dữ liệu về trạm điều khiển và xử lý trung tâm. Đường kết nối internet nên được thiết kế riêng cho việc truyền dẫn dữ liệu của trạm, không sử dụng chung với mục đích khác để đảm bảo tính bảo mật, an toàn dữ liệu và băng thông truyền dẫn.

  • Ngoài đường kết nối internet chính là cáp quang FTTH (hoặc Leased line), tại mỗi trạm định vị vệ tinh quốc gia phải có thêm 01 đường truyền kết nối internet dự phòng là cáp quang FTTH của một nhà mạng khác với nhà mạng cung cấp đường kết nối internet chính hoặc sử dụng giải pháp kết nối qua sóng 3G/4G/5G đối với khu vực có sóng 3G/4G/5G ổn định. Mỗi đường kết nối FTTH phải được cung cấp 01 địa chỉ IP tĩnh kèm theo để phục vụ cho việc truyền dữ liệu được ổn định.

  • Trạm điều khiển xử lý trung tâm phải được lắp đặt 02 đường kết nối internet là cáp quang FTTH (hoặc Leased Line) từ hai nhà mạng khác nhau. Mỗi đường truyền kết nối internet được cấp tối thiểu 01 IP tĩnh. Cả 02 đường đều phải có băng thông đủ lớn để tiếp nhận dữ liệu được truyền từ các trạm định vị vệ tinh và cung cấp các dịch vụ cho người dùng liên tục, không bị gián đoạn.

Lưu ýĐể đảm bảo chất lượng của việc cung cấp dịch vụ đo động thời gian thực, độ trễ trung bình cho phép của việc truyền dữ liệu từ trạm định vị vệ tinh về trạm điều khiển xử lý trung tâm là <50ms đối với kết nối FTTH (hoặc Leased Line) và <100ms đối với kết nối 3G/4G/5G.

Chi tiết xem tại Thông tư 03/2020/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 15/07/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

245

Văn bản liên quan