Thông tư 05: Đối tượng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký ban hành Thông tư 05/2015/BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ.

Theo đó, tại Điều 1 Thông tư 05/2015/BLĐTBXH quy định đối tượng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015, cụ thể như sau:

Đối tượng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 05/2015/BLĐTBXH

Đối tượng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (hình minh họa)

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2015.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2015.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 05/2015/BLĐTBXH có hiệu lực từ 20/3/2015.

Thu ba

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan