Thông tư 09/2019/TT-BCT: Hướng dẫn lập CSDL đập, hồ chứa thủy điện

Đây là quy định đáng lưu ý được đề cập tại Thông tư 09/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 09/2019/TT-BCT, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát hồ sơ, hiện trạng đập, hồ chứa để lập cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện gửi Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện. Mẫu cơ sở dữ liệu quy định tại Phụ lục VII Thông tư này.

lap co so du lieu dap ho chua thuy dien, Thong tu 09/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

Đối với công trình thủy điện có nhiều hồ chứa hoặc một hồ chứa có nhiều đập thì cơ sở dữ liệu được lập riêng cho từng đập, hồ chứa.

Trường hợp thông tin về cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thay đổi thì chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện phải cập nhật vào cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa.

Cũng theo Thông tư 09, việc kiểm định an toàn đập thủy điện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP được thực hiện đối với đập chính và các đập phụ của hồ chứa.

Về báo cáo định kỳ công tác quản lý nhà nước về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện: Định kỳ trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, Sở Công Thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm trước trên địa bàn theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII Thông tư này về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 09/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 21/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

204

Văn bản liên quan