Thông tư 09: Công việc cần làm để bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện

Mới đây, Thông tư 09/2019/TT-BCT đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Theo đó, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 23 Nghị định 114/2018/NĐ-CP hoặc tự phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 114/2018/NĐ-CP. Mẫu phương án quy định tại Phụ lục III Thông tư này.

bao ve dap ho chua thuy dien, Thong tu 09/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

Thông tư 09/2019/TT-BCT quy định trong giai đoạn khai thác, nếu có sự thay đổi về bố trí công trình và vị trí bố trí lực lượng bảo vệ thuộc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm điều chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 23 Nghị định 114/2018/NĐ-CP hoặc tự phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 114.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là có quan có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định hồ sơ phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 09/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 21/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

166

Văn bản liên quan