Thông tư 14/2013/TT-BYT: Hướng dẫn thực hiện phân loại sức khỏe

Gần đây, Bộ Y tế đã thống nhất ban hành Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe.

Theo quy định hiện hành, người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng cho đối tượng khám sức khỏe (KSK) phải ghi rõ kết quả khám, phân loại sức khỏe của chuyên khoa, ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khám và kết quả khám của mình.

phan loai suc khoe, Thong tu 14/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, căn cứ vào kết quả khám của từng chuyên khoa, người được cơ sở KSK phân công thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe và ký Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe theo như quy định tại Điều 7 Thông tư 14/2013/TT-BYT sau đây:

  • Phân loại sức khỏe của người được KSK theo quy định tại Quyết định 1613/BYT-QĐ hoặc phân loại sức khỏe theo quy định của bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đối với trường hợp KSK chuyên ngành;

  • Ghi rõ các bệnh, tật của người được KSK (nếu có). Trường hợp người được KSK có bệnh, tật thì người kết luận phải tư vấn phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu khám chuyên khoa để khám bệnh, chữa bệnh.

Lưu ý, sau khi phân loại sức khỏe, người kết luận phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ sở KSK vào Giấy KSK hoặc Sổ KSK định kỳ (dấu sử dụng trong giao dịch chính thức của cơ sở KSK theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu). Trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp nhiều Giấy KSK thì việc đóng dấu được thực hiện sau khi tiến hành nhân bản Giấy KSK theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 14/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 01/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

724

Văn bản liên quan