Thông tư 14/2013/TT-BYT: Một số lưu ý khi cấp Giấy khám sức khỏe

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2013/TT-BYT Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 14/2013/TT-BYT, Giấy khám sức khỏe chỉ được cấp 01 (một) bản cho người được khám sức khỏe (KSK). Tuy nhiên, nếu người được KSK có yêu cầu cấp nhiều Giấy KSK thì cơ sở y tế KSK thực hiện như sau:

Cap giay kham suc khoe, Thong tu 14/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Tiến hành việc nhân bản (photocopy) Giấy KSK đã có chữ ký của người kết luận trước khi đóng dấu. Số lượng Giấy KSK được nhân bản theo yêu cầu của người được KSK;

  • Sau khi tiến hành việc nhân bản, thực hiện việc dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào Giấy KSK bản photocopy và đóng dấu theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

Về thời hạn trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ được thực hiện theo 02 trường hợp sau:

  • Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK;

  • Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.

Ngoài ra, giá trị sử dụng của Giấy KSK, kết quả KSK định kỳ cũng được Thông tư 14/2013/TT-BYT quy định như sau:

  • Giấy KSK có giá trị trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe; Đối với KSK cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì giá trị của Giấy KSK theo quy định của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà người lao động Việt Nam đến làm việc;

  • Kết quả KSK định kỳ có giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý là trường hợp người được KSK có xét nghiệm HIV dương tính thì việc thông báo kết quả xét nghiệm này phải theo quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 01/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

306

Văn bản liên quan