Thông tư 14: Hướng dẫn lập hồ sơ và thủ tục khám sức khỏe mới nhất

Đây là quy định nổi bật tại Thông tư 14/2013/TT-BYT do Bộ Y tế thống nhất ban hành hướng dẫn khám sức khỏe.

Theo đó, hồ sơ và thủ tục khám sức khỏe được hướng dẫn dưới đây dành cho các đối tượng là người Việt Nam, người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam khám sức khỏe (KSK) khi tuyển dụng, KSK định kỳ, KSK khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề và các đối tượng khác; KSK cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chi tiết được quy định như sau:

hop so, thu tuc kham suc khoe, Thong tu 14/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

Về hồ sơ khám sức khỏe: Được áp dụng cho từng đối tượng cụ thể quy định tại Điều 4 Thông tư 14/2013/TT-BYT:

Đối tượng

Hồ sơ

Hồ sơ KSK của người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên

Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK.

Hồ sơ KSK của người chưa đủ 18 (mười tám) tuổi

Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK.

Đối với người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự đề nghị KSK nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ

Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 và phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK và văn bản đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.

Đối với người được KSK định kỳ

- Sổ KSK định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp KSK định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách KSK định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện KSK định kỳ theo hợp đồng.

Về thủ tục khám sức khỏe:

Bước 1: Hồ sơ khám sức khỏe nộp tại cơ sở KSK.

Bước 2:  Sau khi nhận được hồ sơ KSK, cơ sở KSK thực hiện các công việc:

  • Đối chiếu ảnh trong hồ sơ KSK với người đến KSK;

  • Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu theo quy định tại Điểm a Khoản này đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Thông tư này;

  • Kiểm tra, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người giám hộ của người được KSK đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư này;

  • Hướng dẫn quy trình KSK cho người được KSK, người giám hộ của người được KSK (nếu có);

  • Cơ sở KSK thực hiện việc KSK theo quy trình.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 01/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

132

Văn bản liên quan