Thông tư 15: Hướng dẫn thực hiện Tháng hành động vì trẻ em

Đây là quy định nổi bật tại Thông tư 15/2014/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 19/6/2014 hướng dẫn tổ chức tháng hành động vì trẻ em

Theo Thông tư 15/2014/TT-BLĐTBXH, việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em được thực hiện như sau:

 • Xây dựng kế hoạch

  • Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em.

 • Truyền thông

  • Xây dựng các khẩu hiệu, thông điệp triển khai chủ đề và nội dung của Tháng hành động vì trẻ em.

  • Xây dựng các hướng dẫn truyền thông; tài liệu, sản phẩm truyền thông mẫu; in ấn, phát hành áp phích, băng rôn, khẩu hiệu. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến chủ đề, nội dung Tháng hành động vì trẻ em cho các cơ quan thông tin đại chúng.

  • Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em

 • Vận động nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

 • Hoạt động thăm hỏi, tặng quà.

 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em và trong dịp nghỉ hè.

 • Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em.

Chi tiết xem tại Thông tư 15/2014/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 15/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

73

Văn bản liên quan