Thông tư 19/2018/TT-BYT: Danh mục thuốc thiết yếu

Thông tư 19/2018/TT-BYT về danh mục thuốc thiết yếu được ban hành ngày 30/8/2018. Vậy danh mục này gồm những gì theo quy định tại Thông tư?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 19/2018/TT-BYT, danh mục thuốc thiết yếu ban hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BYT bao gồm: 

1. Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu (Phụ lục I).

2. Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu:

  • Thuốc cổ truyền có xuất xứ thuộc danh mục bài thuốc cổ truyền được Bộ Y tế công nhận và được miễn thử lâm sàng;
  • Thuốc dược liệu bao gồm thuốc dược liệu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam và trong thành phần chứa dược liệu có tên trong danh mục vị thuốc cổ truyền thiết yếu ban hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BYT;
  • Thuốc theo danh mục thuốc cổ truyền đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BYT (Phụ lục II);
  • Danh mục vị thuốc cổ truyền (Phụ lục II).

Xem chi tiết các danh mục thuốc thiết yếu tại: Thông tư 19/2018/TT-BYT có hiệu lực ngày 15/10/2018.  

Gởi câu hỏi

695

Văn bản liên quan