Thông tư 20: Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành Y tế

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư 20/2019/TT-BYT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế.

Theo đó, Thông tư 20/2019/TT-BYT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành Y tế bao gồm:

he thong chi tieu thong ke co ban nganh y te, Thong tu 20/2019/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

1. Danh mục chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành Y tế quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

2. Nội dung chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành Y tế quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

Bên cạnh đó, Các Thông tư và quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 20/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành:

  • Thông tư 06/2014/TT-BYT ngày 14/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành y tế;

  • Thông tư 28/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế;

  • Điều 3 Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 20/2019/TT-BYT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

188

Văn bản liên quan