Thông tư 202/2013/TT-BQP: Hướng dẫn lập hồ sơ xác nhận liệt sĩ

Mới đây, Thông tư 202/2013/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng thống nhất ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, tùy vào từng đồi tượng mà hồ sơ xác nhận liệt sĩ sẽ khác nhau, cụ thể Thông tư 202/2013/TT-BQP quy định như sau:

ho so xac nhan liet si, thong tu 202/2013/TT-BQP

Nguồn: Internet

Trường hợp thứ nhất: Đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu hy sinh

Hồ sơ: 03 bộ (lưu tại đơn vị cấp giấy báo tử; đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý và thực hiện chế độ), mỗi bộ gồm:

  • Giấy báo tử (Mẫu LS1), Thư chia buồn (Mẫu LS1a), Biên bản kiểm kê di vật và tiền riêng (Mẫu LS1b), Biên bản bàn giao di vật và tiền riêng (Mẫu LS1c), Sơ đồ mộ chí (Mẫu LS1d);

  • Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy báo tử quy định tại Điều 7 Thông tư 202/2013/TT-BQP;

  • Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (Mẫu LS4);

  • Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 3 Thông tư 202.

Trường hợp thứ hai: Đối với người mất tin, mất tích quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 17 của Nghị định 31/2013/NĐ-CP và người hy sinh từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước

Hồ sơ: 03 bộ (lưu tại đơn vị cấp giấy báo tử; đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý và thực hiện chế độ), mỗi bộ gồm:

  • Đơn đề nghị của thân nhân đối tượng, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (Mẫu LS3);

  • Phiếu xác minh đối với trường hợp mất tin, mất tích (Mẫu LS2);

  • Giấy báo tử (Mẫu LS1);

  • Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy báo tử quy định tại Khoản 9 và Khoản 11 Điều 7 Thông tư này;

  • Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân cư trú (Mẫu LS4);

  • Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 3 Thông tư 202/2013/TT-BQP.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 202/2013/TT-BQP có hiệu lực từ 22/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

293

Văn bản liên quan