Thông tư 24/2018/TT-BYT: Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng các cấp

Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin được ban hành ngày 18/9/2018. Đáng chú ý là nội dung về nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng các cấp.

Cụ thể, Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định, Thường trực Hội đồng cấp Bộ giúp việc cho Hội đồng cấp Bộ và đặt tại Cục Y tế dự phòng.

Thường trực Hội đồng cấp tỉnh giúp việc cho Hội đồng cấp tỉnh và đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Theo đó, nhiệm vụ của thường trực Hội đồng các cấp bao gồm:

  • Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng;
  • Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng và hoàn thiện biên bản họp Hội đồng sau mỗi lần họp;
  • Sau khi hoàn thiện biên bản họp Hội đồng, Thường trực Hội đồng cấp Bộ báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế, Thường trực Hội đồng cấp tỉnh báo cáo Giám đốc Sở Y tế về kết quả họp;
  • Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 24/2018/TT-BYT có hiệu lực ngày 15/11/2018.  

Gởi câu hỏi

247

Văn bản liên quan