Thông tư 31: Cấm tẩy xóa Giấy chứng nhận công tác đặc biệt

Đây là một trong những nguyên tắc cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động được quy định tại Thông tư 31/2014/TT-BCA do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động.

Cụ thể, các sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Cảnh sát cơ động; các đơn vị Cảnh sát cơ động và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động phải tuân thủ nguyên tắc cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động được Thông tư 31/2014/TT-BCA quy định như sau:

canh sat co dong, giay chung nhan cong tac dac biet, thong tu 31/2014/TT-BCA

  • Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu Cảnh sát cơ động phải được quản lý chặt chẽ, cấp đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích.

  • Trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động chỉ được sử dụng trong huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

  • Nghiêm cấm việc làm giả, tẩy xóa, sửa chữa, mua bán, cho, tặng và sử dụng trái phép Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 31/2014/TT-BCA có hiệu lực từ 10/9/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

112

Văn bản liên quan