Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT: 05 bước thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Theo đó, việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ NNPTNT quản lý gồm các bước sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ trình duyệt của chủ đầu tư;

 • Chuẩn bị thẩm tra;

 • Tổ chức thẩm tra;

 • Thông qua kết quả thẩm tra;

 • Trình hồ sơ phê duyệt quyết toán.

Cũng theo Thông tư 32, nội dung thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành bao gồm:

 • Thẩm tra quyết toán đối với dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Điều 11 Thông tư 09/2016/TT- BTC;

 • Thẩm tra quyết toán đối với dự án, hạng mục công trình hoàn thành không kiểm toán báo cáo quyết toán: Cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra gồm những nội dung như sau:

  • Thẩm tra hồ sơ pháp lý

  • Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án

  • Thẩm tra chi phí đầu tư

  • Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản

  • Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

  • Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng

  • Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước

  • Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan