Thông tư 328/2016/TT-BTC: Đâu là chứng từ thu ngân sách nhà nước?

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, chứng từ thu ngân sách nhà nước bao gồm các loại sau đây:

  • Lệnh thu NSNN: Là chứng từ do cơ quan thu phát hành.

  • Giấy nộp tiền vào NSNN.

  • Bảng kê nộp thuế.

  • Biên lai thu phí, lệ phí, thu phạt vi phạm hành chính.

  • Các chứng từ rút tiền từ tài khoản của đơn vị tại KBNN để nộp NSNN.

  • Chứng từ giao dịch của ngân hàng: Là các chứng từ dùng cho người nộp NSNN để trích tài khoản của mình hoặc nộp tiền mặt để chuyển nộp NSNN vào tài khoản của KBNN tại ngân hàng.

Cũng theo Thông tư 328/2016/TT-BTC, việc sử dụng con dấu đóng trên Giấy nộp tiền vào NSNN đối với trường hợp nộp NSNN tại KBNN được quy định như sau:

  • Trường hợp nộp NSNN trực tiếp tại trụ sở KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện: Đóng dấu “Kế toán KBNN” (trừ trường hợp thu tại điểm giao dịch KBNN và thu tại Phòng giao dịch KBNN).

  • Trường hợp nộp NSNN tại Phòng giao dịch KBNN thuộc KBNN cấp tỉnh: Đóng dấu của Phòng giao dịch KBNN.

  • Trường hợp nộp NSNN tại điểm giao dịch KBNN: Đóng dấu của điểm giao dịch KBNN.

Xem quy trình thu NSNN tại Thông tư 328/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan