Thông tư 33: Bãi bỏ toàn bộ 02 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Thông tư 33/2019/TT-BYT quy định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó, tại Thông tư 33/2019/TT-BYT quy định bãi toàn bộ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành như sau:

bai bo toan bo 02 VBQPPL do Bo Y Te ban hanh, Thong tu 33/2019/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Quyết định 385/2001/QĐ-BYT ngày 13/02/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định nhiệm vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế.

  • Chỉ thị 04/2003/CT-BYT ngày 10/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh.

Ngoài ra, Thông tư này quy định bãi bỏ Chương 3 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 33/2019/TT-BYT có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

75

Văn bản liên quan