Thông tư 33: Khi nào phải thông báo kiểm dịch thực vật?

Mới đây, Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

Theo quy định tại Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT, việc thông báo kiểm dịch thực vật được thực hiện khi:

thong bao, kiem dich thuc vat

 • Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu trong các trường hợp sau:

  • Vật thể nhập khẩu bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ và biện pháp kiểm dịch thực vật được áp dụng để xử lý;

  • Vật thể nhập khẩu chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam;

  • Vật thể nhập khẩu không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;

  • Vật thể nhập khẩu vi phạm các quy định khác về kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Việt Nam.

 • Cơ quan kiểm dịch thực vật thông báo cho chủ vật thể hoặc cơ quan khác có liên quan trong những trường hợp sau:

  • Vật thể nhập khẩu bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ và biện pháp kiểm dịch thực vật được áp dụng để xử lý;

  • Lô vật thể là giống cây trồng hoặc sinh vật có ích.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan